ĐƠN VỊ CẤP PHÉP XÂY DỰNG BỆNH VIỆN Ở ĐÂU?

Hiện nay có rất nhiều bệnh viện tư được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Khi xây dựng bệnh viện, các thủ tục về pháp lý luôn khiến chủ đầu tư quan tâm, nhất là đơn vị cấp phép xây dựng bệnh viện.


Hồ sơ xin cấp phép xây dựng bệnh viện

Trước khi tìm đơn vị cấp phép xây dựng bệnh viện thì bạn cần chú ý điều sau: 

Theo quy định tại điều 10 thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng ngày 30/06/2016, chủ đầu tư cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm có các loại giấy tờ như sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng bệnh viện theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/ TT- BXD hướng dẫn về việc cấp giấy phép.

- Bản sao chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan có dấu chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án hoặc giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

- Bản sao 2 bộ bản vẽ thiết kế  kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật gồm có:

+ Bản vẽ tổng mặt bằng của bệnh viện, hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của bệnh viện.

+ Bản vẽ mặt bằng của bệnh viện trên lô đất với tỷ lệ 1/100- 1/200.

+ Bản vẽ mặt đứng và mặt cắt chính của bệnh viện với 1/50- 1/200.

+ Bản vẽ mặt bằng móng có tỷ lệ 1/100- 1/200 và mặt cắt móng có tỷ lệ 1/50 của bệnh viện kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, xử lý nước thải, thông tin liên lạc...

Đơn vị cấp phép xây dựng bệnh viện ở đâu? 

Đầu tiên chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại Sở xây dựng, sau đó Sở xây dựng sẽ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và ghi giấy biên nhận trong trường hợp hồ sơ hợp lệ và đúng quy định.

Sở xây dựng sẽ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với các điều kiện cấp phép xây dựng để gửi văn bản lên các cơ quan quản lý nhà nước. Hồ sơ đầy đủ thì đúng thời gian ghi trên giấy hẹn, chủ đầu tư sẽ đến Sở xây dựng để nhận giấy phép xây dựng cùng với hồ sơ thiết kế dự án có đóng dấu của Sở xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ.Tìm đơn vị cấp phép xây dựng bệnh viện là một vấn đề rất quan trọng và bắt buộc để thực hiện thuận lợi khâu thủ tục ban đầu và để nhà thầu tiến hành thi công đúng tiến độ. Do vậy chủ đầu tư cần nắm được quy trình để đạt được kết quả tốt nhất.

0 nhận xét: